Skogsentreprenad

Jag utför skogstjänster med en skördare och skotare. I första han kör jag för Bergkvist-Siljan skog med sågverk i Insjön och Moratrakten.

Certifiering

Skogsverksamheten är certifierad enligt PEFC vilket krävs av samtliga seriösa skogsbolag. Certifiering ställer krav på maskinerna och dess underhåll samt krav på hur företaget drivs och dokumenterar sin verksamhet.

Skotaren

Min skotare är en Eco Log 564D som nu 2019 gått 5000 timmar. Skotaren är mellanstor med lastförmåga på 13 ton och passar för såväl gallringar som slutaverkningar. Maskinen ger med sina 8 breda hjul ett lågt marktryck. Skotaren har visat sig vara mycket stabil och driftsäker förutom några barnsjukdommar då den var ny.

Skotare Eco Log 564D

Foto Per Eliasson

Skördaren

Skördaren är en Eco Log 560D med Log Max 5000 skördaraggregat som har den absolut senaste teknik som finns tillgänglig. Jag har också haft ett nära samarbete med Log Max och deltagit i deras utvecklingsarbete av skördaraggregat och styrsystem. Skördaren passar utmärkt för såväl gallring som slutavverkning förutom extremt grova slutavverkningar. Skördaren och skördaraggregatet har visat sig extremt driftsäkra.

Skördare Eco Log 560D

Foto Per Eliasson