Båttur till Fredlarna och Rödlöga

Under sommaren erbjuder vi båtturer till Fredlarnas  skärgård, vi gör ett kort stopp vid Rödlöga. Turerna utgår från Simpnäs, Arholma och Räfsnäs (Rävsnäs).

Fredlarna Stora Vånskär

Tidtabell 2024
Lördag 20/7 och torsdag 25/7

Simpnäs/Arholma, avg.9:00
Räfsnäs, avg.9:40
Räfsnäs, ank. ca17:00
Simpnäs/Arholma, ank. ca17:40

Pris 900:-/person.  Barn 6-11 år halva priset.

Bokning är obligatoriskt och görs på telefon 070-660 03 62.

Betalning görs under resan med kort, swish eller kontanter.

Den här turen som går till yttersta skärgården ställs in vid risk för vind över 10 meter/sek.

Förtäring

Ta med egen matsäck.

Kaffe och bröd finns att köpa ombord.

Fredlarnas skärgård

Fredlarnas skärgård består av två skärgårdar, In Fredel och Ut Fredel. I sundet söder om Stora Vånskär finns en seglarhamn. 23 bodar är bevarade. Fredlarna har både ristningar och labyrinter.

Fredelskären ligger i utskärgården nordväst om Svenska Högarna och består av hundratals småöar och skär. Öarna har en intressant växtlighet tack vare den kalkrika jorden.

Rödlöga

Rödlöga är en rödskimmrande ö av granit.

På Rödlöga finns en genuin, äldre bebyggelse och den klassiska Gammelstugan. Här finns ett litet museum inrymt och här ställer konstnärer, från framför allt skärgården, ut under vissa sommarveckor.

Här finns också ett litet café och en handelsbod.

Läs mer om Rödlöga på www.rodlogaboden.se