Per Eliasson sjö & skogstjänst

Båtturer, sjötaxi, båttaxi, båtcharter

Skogstjänster, skogsentreprenad - avverkning och skotning

Jag utför skogstjänster med en skördare och skotare med lågt marktryck. I första han kör jag för Siljan skog med sågverk i Moratrakten.

 

Aktuellt- stormfällningen i Roslagen på Väddö och Björkö

Under april-maj 2019 kommer jag att ta ut mina maskiner för att arbeta i stormfälld skog på Väddö och Björkö. I första hand i närheten av Salnö där jag själv är delägare i skog. Det kan finnas möjlighet att hjälpa andra samfälligheter, skogsägare och tomtägare i närheten av Salnö att ta hand om stormfälld skog.

Certifiering

Skogsverksamheten är certifierad enligt PEFC vilket krävs av samtliga seriösa skogsbolag. Certifiering ställer krav på maskinerna och dess underhåll samt krav på hur företaget drivs och dokumenterar sin verksamhet.

Skotaren

Min skotare är en Eco Log 564D som nu 2019 gått 5000 timmar. Skotaren är mellanstor med lastförmåga på 13 ton och passar för såväl gallringar som slutaverkningar. Maskinen ger med sina 8 breda hjul ett lågt marktryck. Skotaren har visat sig vara mycket stabil och driftsäker förutom några barnsjukdommar då den var ny.

 

Foto Per Eliasson

Skördaren

Skördaren är en Eco Log 560D med Log Max 5000 skördaraggregat som har den absolut senaste teknik som finns tillgänglig. Jag har också haft ett nära samarbete med Log Max och deltagit i deras utvecklingsarbete av skördaraggregat och styrsystem. Skördaren passar utmärkt för såväl gallring som slutavverkning förutom extremt grova slutavverkningar. Skördaren och skördaraggregatet har visat sig extremt driftsäkra.

 

Foto Per Eliasson


Per Eliasson
sjö & skogstjänst

Telefon
070-660 03 62
0243-23 00 92

pe@per-eliasson.se

Copyright © 2019
Per Eliasson